PRIVACY VERKLARING

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
Het verwerken en bewaren van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het leveren van mijn diensten en producten.

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK EN WAAR GEBRUIK IK ZE VOOR?

Francis Dalebout verwerkt persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van behandeling.
Naast de hieronder genoemde persoonsgegevens verzamel ik informatie over uw dier(en) ten behoeve van de behandeling. Wanneer dit relevant is voor de behandeling, kan het zijn dat persoonlijke achtergrondinformatie over woonomgeving en leefomstandigheden in het digitale dossier van uw dier opgenomen wordt. Deze informatie is strikt voor eigen gebruik van de behandelaar en digitale dossiers zijn meervoudig beveiligd opgeslagen.
Ik werk alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam om u als klant te kunnen identificeren en aan te spreken
E-mailadres om informatie met betrekking tot behandeling uit te wisselen, om documenten als geneesmiddelbrief en facturen toe te zenden, voor verdere correspondentie over diensten en producten.
Telefoonnummer om contact met u op te nemen met betrekking tot de behandeling.
Adres om u als klant te kunnen identificeren voor onze administratie, om geneesmiddelen toe te kunnen sturen, om te voldoen aan onze wettelijke administratieverplichtingen.
Bankgegevens voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

AAN WIE GEEF IK UW GEGEVENS DOOR?

Ik gebruik uw gegevens alleen voor mijzelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen.
Collega’s: In geval van vervanging bij langdurige afwezigheid of ziekte, of wanneer een collega supervisie geeft bij een casus, kan het voor de voortgang van de behandeling wenselijk zijn dat persoonsgegevens gedeeld worden. Dit gebeurt echter alleen na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van u als klant. Uiteraard verzeker ik mij er van dat degene die uw gegevens te zien krijgt hier net zo zorgvuldig mee om gaat als ik.
Accountant: De gegevens die op uw factuur staan moet ik doorgeven aan mijn accountant.
Overheidsinstanties: Als ik daar wettelijk toe verplicht ben moet ik uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

HEEFT DE WEBSITE COOKIES?

Mijn website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die hier door de webhost aan het webadres gekoppeld zijn en geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Uw IP-adres wordt niet gebruikt en/of opgeslagen en u kunt daarom niet persoonlijk worden herleid.

HOE BEVEILIG IK PERSOONSGEGEVENS?

Francis Dalebout neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Ik neem passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@francisdalebout.nl

HOE LANG BEWAAR IK UW GEGEVENS?

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Persoonlijke gegevens als namen en contactinformatie worden 5 jaar na het laatste contact over de behandeling van uw dier uit het dossier verwijderd. De rest van het dossier blijft, geanonimiseerd en alleen voor eigen gebruik, bewaard als naslagwerk voor vergelijkbare casuïstiek.
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast kun u op elk moment uw toestemming voor verwerking van uw gegevens in trekken, de verwerking van uw gegevens beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Wanneer u van dit recht gebruik maakt stopt echter ook per direct de behandelovereenkomst omdat zonder het bewaren van de genoemde gegevens het leveren van diensten en producten door Francis Dalebout niet mogelijk is.
Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u opgeslagen heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie/behandelaar, te sturen.
Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten zoals hier boven benoemd, kunt u een verzoek sturen naar mail@francisdalebout.nl.
Wanneer u van mening bent dat Francis Dalebout in strijd handelt met deze privacyverklaring of met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG), dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CONTACTGEGEVENS

Francis Dalebout
mail@francisdalebout.nl
www.francisdalebout.nl
Nieuwstad 45A
7201 NL Zutphen
06-44336987
K.v.K.nr.: 66618959

Aanmelden voor de EHBO cursus


Op dit moment ben ik druk bezig de cursus en het boek te updaten waardoor de cursus en de set even niet verkrijgbaar zijn. 

Door je aan te melden voor de cursus krijg je als eerste bericht zodra de cursus weer beschikbaar is, zodat je verzekerd bent van deelname.
Je betaalt nu nog niks en zit nog nergens aan vast, je krijgt wel voorrang bij de inschrijving. 

Privacyverklaring

Gelukt, je bent aangemeld en kunt straks als eerste meedoen aan de cursus.